Actele necesare pentru intocmirea documentatiilor cadastrale de dezmembrare sau alipire a imobilelor:

  1. Extras de Carte Funciara pentru informare – fotocopie;
  2. Documentatia cadastrala existenta a terenului- fotocopii;
  3. Actele de proprietate ale terenului – fotocopii;
  4. Actul de identitate al proprietarului / proprietarilor – fotocopii;
  5. Certificat de Urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru cele cu mai mult de 2 loturi.