Actele necesare pentru intocmirea documentatiilor cadastrale de intabulare a constructiilor:

  1. Extras de Carte Funciara pentru informare – fotocopie;
  2. Documentatia cadastrala existenta a terenului – fotocopii;
  3. Autorizatia de construire si procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor – copii legalizate;
  4. Releveele constructiei din proiectul tehnic, vizate spre neschimbare – fotocopii;
  5. Actele de proprietate ale terenului – fotocopii;
  6. Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare cu valoarea de impozitare a constructiei – original;
  7. Certificat de atestare eliberat de autoritatea locala emitenta a autorizatiei de construire, care sa confirme ca edificarea constructiilor s-a efectuat conform autorizatiei de construire si ca exista proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor (conform Legii 150/2015) – fotocopii.
  8. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – fotocopii.