Servicii

Cu o abordare orientată pe client și o echipă profesionistă, reușim să punem la dispoziție servicii de înaltă calitate caracterizate prin fiabilitate, disponibilitate și promptitudine.

Lucrări Ingineresti și Topografice

Topo-Service & Parners oferă soluții și servicii complete pentru realizarea lucrărilor în domenii variate (industrie, infrastructură rutieră, patrimoniu etc.), asistenta topografică și monitorizare pe întreaga durata de implementare a proiectului (proiectare și execuție).

 • Masuratori de inalta precizie
 • Determinarea deformatiilor constructiilor
 • Determinarea deplasarilor orizontale si verticale ale constructiilor
 • Trasarea axelor costructiilor civile si industriale
 • Determinarea profilelor longitudinale si transversale
 • Planuri de Amplasament si Detaliu, Planuri de Situatie cu sau fara curbe de nivel
 • Nivelment e inalta precizie
 • Planuri de situaie pentru situri arheologice
 • Masuratori pentru fatade constructii 2D si 3D
 • Determinarea volumelor balistiere, cariere etc
 • Trasarea limitei pentru sapatura
 • Relevee in constructii
 • Planuri de Situaite cu ridicarea tramei stradale, a proprietatilor si retelelor edilitare existente pentru proiectarea de retele de canalizare, a liniiilor electrice aeriene, retelei de gaze sau alte retele edilitare. Pentru toate aceste lucrari se efectueaza si receptia tehnica a planurilor la ANCPI/OCPI
 • Masuratori si documentatii tehnice pentru Planuri Urbanistice PUG, PUZ, PUD
 • Modelari 3D ale zonelor ridicare si efectuarea anumitor simulari carear reprezenta volumul de excavat pina la o anumita cota, curgeea apelor pluviale.
 • Trasari ale limiteelor imobilelor
 • Trasarea pozitiei proiectata piloni in conformitate cu documentatia cadastrala
 • Trasare pozitie proiectata pereti mulati
 • Trasarea cotei 0 si a altor cote de proiect
 • Trasare cote si pozitie cofraje
 • Pozitionare si verificare verticalitate macarale, cladiri, antene GSM si alte echipamente de lucru
 • Trasarea cotelor pentru beton
 • Pozitionare armatua si placute metalice
 • Calculul volumelor de sapatura/umplutura fiind numite volume de terasamente
 • Masuratori statice si procesarea datelor GPS pentru retele de indesire sau de ridicare

 

Cerere ofertă

12 + 10 =

Cadastru

Cadastrul este un sistem unitar și obligatoriu de evidență sistematică a bunurilor imobile de pe teritoriul țării, prin care se realizeaza identificarea, centralizarea și reprezentarea lor în registre, pe hărți și planuri cadastrale.

 • Documentatii de prima inscriere in sistemul integrat de cadastru si Carte Funciara  (CF)

 • Documentatie pentru inscrierea sau radierea constructiilor in Cartea Funciara

 • Documentatii pentru actualizarea informatiilor cadastrale ale imobilelor inscrise in sistemul de cadastru si Carte Funciara

 • Documentatii pentru prima inregistrare UI
 • Actulizare documentatii cadastrale cum ar fi:
  limita proprietate
  suprafata imobil
  categorie de folosinta
  destinatie imobil (intravilan sua extravilan)
  inscriere constructie nou edificata
  documentatie cu relevee interioare
 • Documentatii de repozitionare
 • Documentatii pentru apartamentare
 • Documentatii pentru alipirea sau dezlipirea terenurilor
 • Documentatie pentru alipirea sau dezlipirea UI
 • Receptii Tehnice
 • Documentatii pentru obtinerea aprobarii de scoatere din circuitul agricol a terenurilor din circuitul extravilan
 • Avize PUG, PUZ, PUD, DTAC
 • Trasare pentru parcuri eoliene si fotovoltaice

Cerere ofertă

1 + 12 =

Fotogrammetrie

Fotogrammetria, știința măsurătorilor pe fotograme oferă posibilități de culegere a datelor spațiale cu un randament mult superior măsurătorilor clasice. Explorând calitativ și cantitativ informașiile putem obține rapid planuri topografice, modele digitale ale suprafetei terestre sau un „nor de puncte”.

 • Proiectarea planurilor de zbor si realizarea zborurilor fotogrametrice
 • Crearea ortofotoplanurilor la diverse scari
 • Realizarea modelului digital al terenului
 • Calcule volumetrice
 • Imagini oblice si panoramice
 • Fotografii infrarosu termal
 • Parcuri eoliene si fotovoltaice
 • Arii naturale protejate
 • Piloni de telecomunicatii si GSM
 • Obtinerea imaginilor ortofoto si true-ortofoto
 • Monitorizarea retelelor electrice
 • Realizarea modelelor 3D DEM
 • Realizarea structurii 3D a cladirilor pentru modelarea ulterioara in standart City GML
 • Zboruri cu platforme UAV

Cerere ofertă

3 + 12 =

Scanare 3D Laser

Putem efectua atat scanare 3D Mobila cat si fixa. In urma unei scanari fize, se pot obtine date precum:

 • Relevee fatada cu zona deteriorata
 • Sectiuni transversale si  longitudinale
 • Planuri de nivel
 • Verificare erticalitate stalpi
 • Planuri de situtii georeferentiate
 • Realizare model 3D Building Information Model (BIM)

Cerere ofertă

8 + 3 =

Cartografie-GIS

Tehnologia GIS poate fi utilizată în diverse domenii științifice cum ar fi: managementul resurselor, studii de impact asupra mediului, cartografie, planificarea rutelor.

 • Realizarea de harti tematice (demografice, sociale, de inundatii, calamitati naturale, economice)
 • Realizarea hartilor topografice la scari mari
 • Achiziție de date GIS prin metode precum fotogrametrie aeriana, fotogrametrie UAV sau echipamente de masurat clasice;
 • Vectorizarea, georeferențierea/transformarea hărților vechi in proiectii conice,  pseudo-conice, cilindrice, pseudo-cilindrice, azimutale si oblice
 • Achizitionarea de date geospatiale (GIS)
 • Realizarea si actualizarea bazelor de date geospatiale
 • Digitalizarea planurilor si hartilor
 • Optimizarea si urmarirea in timp real a retelelor de transport
 • Managementul oiectielor turistice si al traseelor turistice

Cerere ofertă

10 + 8 =

Geodezie

Crearea retelelor geodezice (clasice sau de tip GNSS), retelelor altimetrice, precum si achizitia de date reprezinta activitati de importanta nationala.Topo-Service & Partners este unul din pionierii care a introdus pe piata locala sistemele GNSS.

 • Masurarea si Proiectare Retelei GNSS  Topo-Service&Partners
 • Procesarea și compensarea rețelelor GNSS și obținerea coordonatelorpunctelor srețelei în sisteme de coordonate geodezice;
 • Realizarea de transformări de coordonate între diverse sisteme;
 • Interconectarea rețelelor existente cu rețele din țările vecine;
 • Proiectarea și măsurarea rețelelor de nivelment de înaltă precizie;
 • Proiectarea și măsurarea rețelelor de nivelment de înaltă precizie;

Cerere ofertă

12 + 14 =

Proiecte recente

Lucrari in domeniul Topografiei Ingieresti

 • Trasarea podului de pe lungimea drumului DN2D pana la Ojdula
 • Trasarea iesirii de pe autostrada A2
 • Trasarea pentru executia de blocuri necesare podului peste Dunare de la Braila…

Lucrari in domeniul Topografiei

 • Scanari 3D pentru proiecte de asfaltare, gaze naturele, canalizatie, alimentare cu apa, spatii verzi.
 • Studiul Topografic pentru “Studiul de fezabilitate aferent proiectului Infiintare retea de alimentare si distributie de gaze in com. Biliesti, jud. Vrancea
 • Studiul Topografic pentru “Studiul de fezabilitate aferent proiectului Infiintare retea de alimentare si distributie de gaze in com. Priponesti, jud. Galati….

Scanari 3D

 • Hala productie SOMACO Adjud
 • Biserica Sfantul Nicolae din Braila
 • Teatru Munincipal “Maior Gheorghe Pastia” Focsani
 • Scanari 3D pentru proiecte de asfaltare, gaze naturele, canalizatie, alimentare cu apa, spatii verzi….