Lucrări în domeniul cadastral

Cadastru Sporadic

 • Intabulări
 • Carte funciară
 • Dezmembrări
 • Alipiri
 • Apartamentări
 • Înscrieri construcții în Cartea Funciară
 • Actualizari de Carte Funciară

Cadastru Sistematic

 • Cadastru sistematic com. Poina Cristi, jud. Vrancea;
 • Cadastru sistematic com. Gura Calitei, jud. Vrancea;
 • Cadastru sistematic com. Cimpineanca, jud. Vrancea;
 • Cadastru sistematic com. Pufesti, jud. Vrancea;