Acte necesare pentru intocmirea documentatiilor de cadastru si intabulare ale apartamentelor

 1. Actele de proprietate ale apartamentului:
  • a) In cazul achizitionarii apartamentului de la o persoana fizica/juridica: Contract Vanzare-Cumparare – copie legalizata;
  • b) In cazul achizitionarii apartamentului de la Statul Roman (ICRAL, ICVL, etc): Contract de Vanzare Cumparare, Proces Verbal de Predare – Primire, Contract pentru Plata in Rate si dovada achitarii integrale a acestuia daca este cazul – copii legalizate;
  • c) In cazul dobandirii apartamentului in baza unei Sentinte Civile sau Hotarari Judecatoresti – copii conforme cu originalul emise de Judecatorie sau Tribunal;
  • d) In cazul dobandirii apartamentului prin succesiune: Certificatul de Mostenitor si actele de proprietate prin care defunctul a dobandit apartamentul- copii legalizate;
 2. Certificat de atestare fiscala pentru Cadastru si Intabulare – original;
 3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – fotocopii.