Acte necesare pentru intocmirea documentatiilor de cadastru si intabulare ale terenurilor cu sau fara constructii

  1. Actele de proprietate ale imobilului:
    • a) In cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica: Contract Vanzare-Cumparare – copie legalizata;
    • b) In cazul dobandirii imobilului in baza unei Sentinte Civile sau Hotarari Judecatoresti – copii conforme cu originalul (duplicate) emise de Judecatorie sau Tribunal;
    • c) In cazul dobandirii imobilului prin succesiune: Certificatul de Mostenitor si actele de proprietate prin care defunctul a dobandit imobilul – copii legalizate;
  2. Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare – original;
  3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – fotocopii.